EN | HU
www.artplacc.hu
KORTÁRS MŰVÉSZETI + DESIGN FESZTIVÁL

2017. JÚLIUS 21 - AUGUSZTUS 24.
TIHANY

Kapcsolat

ARTplacc Kortárs Művészeti és Design Fesztivál 2016 stáb

Főszervező: MONO Art Nonprofit Kft

Általános információ: info@artplacc.hu

sátorhelyfoglalás: satrazas@artplacc.hu


sajtó kapcsolat: lásd sajtó menü


+ 36 30 787 0631

Peleskey Ákos fesztiváligazgató akos.peleskey@artplacc.hu

Kiss Ádám kommunikació adam.kiss@artplacc.hu, info@piacplacc.hu

Mozi: mozi@artplacc.hu

Színház:szinhaz@artplacc.hu

Gasztro: gasztro@artplacc.hu

VIP programok : vip@artplacc.hu

PR+sajtó: presscode : press@artplacc.hu

Szabályzat

ARTplacc Kortárs Művészeti Fesztivál Tihany, 2014. július 16-20.


SZABÁLYZAT

PREAMBULUM
Az ARTplacc Kortárs Műészeti Fesztivál (a továbbiakban: Szervező) művészeti alkotások bemutatásának platformja. Az eseményen olyan regionális és szupraregionális szinten tevékenykedő galériák, műkereskedők és kiadóvállalatok vehetnek részt, melyek illeszkednek az művészeti fesztivál és vásár koncepciójához, és a vásár művészeti tanácsadó bizottsága jóváhagyja részvételüket. Az ARTplacc kiállítási helyszíne lehetőséget biztosít művészeti kiadványok és az 1989 után készült egyéni alkotások értékesítésére.
Az ARTplacc Kortárs Művészeti Fesztivál és vásár főszervezője a Mono Art Nonprofit Kft.

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A jelentkezőknek a részvételhez szükséges jelentkezési lapot hiánytalanul a megadott dátumig kell visszaküldeniük. A kiállításra elfogadott tárgyak: festmények, papíralapú munkák, ún. multiplikák, eredeti grafikák limitált példányszámú szignózott nyomatai, szobrok eredeti formában vagy egy sorozat részeként, installációk/objektek, fotók eredeti és korlátozott, szignózott és számozott kiadásban, képzőművészeti témájú kiadványok/művészkönyvek/magazinok/katalógusok, videomunkák és installációk. A vásár keretében rendezett kiállításon való részvétel előfeltétele az érvényes működési engedély. A jelentkezésnek a következő információkat kell tartalmaznia: általános információk a galériáról, képviselt művészek, kiállítani szándékozott művészek, rövid leírás a közös stand koncepciójától (2000n), friss galérialeírás (statement) (1500 n), galériá(k) vektoros logói, galériá(k) enteriőr fotói. Jelentkezés elektronikus vagy postai úton a jelentkezési ív kitöltésével és annak cégszerű aláírásával történik. A Szervező a jelentkezési lapok beérkezésének határidejét követően 15 munkanappal bezárólag értesíti a jelentkezőket jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kiállításra való jelentkezéseket indoklás nélkül elutasíthassa, továbbá, hogy egyes műveket kizárhasson a benyújtott listákról. Ha a kiállítás ideje alatt a Szervező tudomására kerül, hogy valamely elfogadott jelentkező (a továbbiakban: Kiállító) a jelen hivatalos szabályzatot megsérti, és az adott Kiállító nem orvosolja nyomban az elkövetett jogsértést, illetve ha alátámasztható panasz érkezik a kiállító ellen (például hamis üzenetet közvetítő reklámtevékenység folytatása miatt), a szervező fenntartja a jogot, hogy a kérdéses kiállítót kizárja a rendezvényről.

VÁSÁRI TUDNIVALÓK

Szervezőnek jogában áll elhalasztani, lerövidíteni vagy lemondani a kiállítást. Ha a kiállítást részben vagy teljesen el kell halasztani vagy le kell rövidíteni, jelen szerződés érvényesnek tekintendő - amennyiben Szervező és Kiállító (a továbbiakban együttesen: Felek) eltérően nem állapodnak meg - a kiállítás újonnan meghatározott időpontjára és tartamára, az árak pedig változatlanul érvényesek az új körülmények között is. Abban az esetben, ha a kiállítás lemondásra kerül, a regisztrált kiállítók mentesülnek a kiállítás költségeinek megtérítése alól.
Amint a jelentkezés megtörtént, azt a későbbiekben nem lehet visszavonni. A jelentkezés visszaigazolásával egy időben Felek szerződést kötnek egymással. Ha Kiállító a rendelkezésére bocsájtott standot nem foglalja el legkésőbb a kiállítás nyitásának napján 10 óráig, vagy kiürítésre kerül még a kiállítás vége előtt, a Szervező jogosult más módon rendelkezni a standdal.

1, RÉSZVÉTELI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:
2 falpanel (2db 2,1m magas*2,3m széles felület) díjtalan
minden további 10 m2 falfelület 45.000 HUF + ÁFA
A falfelületeken túl falanként 2 lámpát, 1 széket,Budapest-Tihany-Budapest szállítást 2 m2 alapterületig, a raktározást 2 m2 alapterületig biztosítunk a 6. pontban megadott időtartamra és feltételekkel. További igények felárairól szintén 5.2. pontban tájékozódhat. A részvevő galériákat 5 heti és 5 napi karszalag illeti meg automatikusan. A vásár rendezőjét az eladások után 10 % -os jutalék illeti meg.
A plusz faligénylés bérleti díja a regisztráció elfogadása után, egy összegben, számla ellenében átutalással fizetendő a szervező által megadott bankszámlaszámra, a számla keltétől számított 10 napon belül.

2, ALHASZONBÉRLÉS:
A szervező beleegyezése nélkül a kiállító nem jogosult bérbe adni a számára kiosztott stand egy részét vagy egészét, vagy más módon azt harmadik fél részére bocsátani, elcserélni vagy utasításokat elfogadni más cégektől. A szervezők által jóváhagyott egy vagy több társkiállító felvétele díjköteles.

3, MŰALKOTÁSOK BIZTOSÍTÁSA:
A műtárgyak teljeskörű biztosítását az ARTplacc központilag magára vállalja, előre leadott műtárgylista alapján 2014. július 10. csütörtök és 2014. július 21 közötti intervallumban, amely a szállításra is kiterjed.

4, SZÁLLÍTÁS
A részvételhez a vásárt megelőzően, Budapest-Tihany viszonylatban 2 m2-ig, majd a vásárt követően, Tihany-Budapest viszonylatban, szintén 2 m2-ig benne foglaltatik a szállítás. A fenti mennyiség és útirány felett a szállítást 10 000 HUF/m2 / 150 km áron tudjuk biztosítani.


STANDÉPÍTÉS ÉS -ELRENDEZÉS:
5.1. A STAND :
A stand falai fából készülnek, fehér színűek, méretük falanként 210 cm X 230 cm. Tilos a standok falainak magasságát megnövelni, hirdetést tartalmazó elemeket, reklámokat és cégek szimbólumait azokon elhelyezni. Tilos bármilyen vallási, etnikai, nemzeti, nemi, politikai hovatartozást vagy lelkiismereti szabadságot sértő tartalmú műtárgyak vagy egyéb tartalmak kihelyezése. A standok feliratozása a Kiállító feladata, felár ellenében a szervező magára vállalja. A standokhoz falanként 2 lámpa tartozik.

5.2. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
Konnektort igény szerint tudunk biztosítani 2000 HUF+ áfa/ konnektor/ 10 nap áron.
Standonként 1 db széket biztosítunk, ezen felül székeket és asztalokat napi 700 HUF+ ÁFA/ db áron tudunk biztosítani.
A tűzvédelmi szabályzatot figyelembe véve kell a standokat berendezni. A tűzvédelmi szabályzatot a honlapunkon érheti el.

6. HELYSZÍNI RAKTÁROZÁS:
A csomagolóanyagokat és egyebeket a kiállítótér mellett felállított raktárban lehet tárolni. A raktározás költsége 2014. július 14. 16 órától – 2014. július 21. 12 óráig, 2 m2 alapig díjmentes, efelett 1000/m2/ nap áron tudjuk biztosítani.

7. A STANDOK FELÁLLÍTÁSA ÉS KIÜRÍTÉSE:
A Kiállító a standját és bérelt felületeit 2014. július 15. (kedd) 10 órától tudja elfoglalni, az installálással köteles végezni 2014. július 16-án 1 óráig.

Tilos a standot - részben vagy egészben - kiüríteni a kiállítás hivatalos vége előtt. A standot a kiállítás vége után 2014. július 21-én délig kell kiüríteni. Abban az esetben, ha Kiállító a standját a fenti időpontig bezárólag nem üríti ki, Szervezőnek jogában áll kiüríttetni azt a Kiállító költségére. Ilyen esetben a Szervezőre nem hárítható át a kiürítést és a kiállítási tárgyak tárolását illető költségek. A tárolási költségek a Kiállítót terhelik. A kiállítási teret ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint amilyenben a kiállító átvette, ellenkező esetben a Kiállító felelős a falakat és a kölcsönzött anyagokat ért károkért. A falakat fehér színűen kell visszaszolgáltatni.

8. FELÜGYELET:

A kiállítótér és az értékek általános felügyeletét (teremőrzés, biztonsági őrzés) a hivatalos építési és bontási időszak alatt, valamint a kiállítás egésze során a Szervező biztosítja, azonban nem felelős az általános felügyelet körébe nem tartozó, a Kiállítót ért esetleges veszteségekért és a károkért.

9. TAKARÍTÁS:
A Szervező megszervezi az általános takarítást. A Kiállító felelős a saját kiállítási területének és kiállítási tárgyainak fenntartásáért, takarításáért és felügyeletéért. A napi stand-takarítás be kell, hogy fejeződjön a vásár nyitva tartásának kezdete előtt. A kiállítók a hivatalos nyitvatartási időn kívül fél órát tölthetnek a kiállítási térben nyitás előtt és zárás után.

10. FELELŐSSÉG

A Szervező nem vállal felelősséget a rendezvény alábbi vis maior események miatti elmaradása esetére: tűz, elemi katasztrófák, terrorcselekmény, háború, felkelés vagy sztrájk.
Szervező nem felelős az esetleges sérülésekért, ami az embereket vagy a tárgyakat éri a kiállító termekben, a kiállító helyiségekben és a parkolókban. Semmilyen körülmények között sem felelős az alapfokú, véletlenül keletkezett, járműveket érintő vagy lopás által okozott károkért, sem bármi egyéb fajta kárért. Szervező nem vállal felelősséget a Kiállító vagy egy harmadik személy által árusított, hátrahagyott áruk elvesztéséért vagy megrongálódásáért.
Szervező nem felelős a Kiállító/Kiállító vagy a Kiállító/látogató érintkezés folytán keletkezett károkért sem. Tilos a helyszínen annak sérülését előidéző vagy balesetet okozó tevékenységet folytatni, az elkészült elektromos rendszerhez nyúlni, tilos továbbá nyílt láng és tüzet okozó berendezések használata.

1. REKLÁM

A kiállító hirdetésének a kiállító számára kijelölt standra kell korlátozódnia. Harmadik személy reklámozása csak a szervezők írásos beleegyezésével engedélyezett. Reklám-posztereket és flyereket tilos a kijelölt standon kívül kiragasztani vagy osztogatni. Szervezőnek jogában áll eltávolítani a jogosulatlan posztereket vagy megállítani az ilyen flyerek osztogatását vagy bármilyen másfajta reklám tevékenységet a Kiállítóval való egyeztetés nélkül. A kiállító standján kívül kiragasztott poszterek és a szétosztott flyerek az érintett harmadik személy költségén kerülnek eltávolításra. A standon kívüli promóciós tevékenység csak kivételes esetekben engedélyezett és a Szervező írásos beleegyezése szükséges hozzá. A standnál folytatott promóciós tevékenység és a reklámüzenetek tartalma az etikai alapelvek figyelembe vételével történhet. Kétség esetén konzultálni kell a szervezőkkel. A mikrofonok, zene és hangfalak esetében a Szervező fenntartja a jogot a hangerő szabályozására, és arra, hogy ha szükséges, lekapcsolja ezeket a berendezéseket.

12. FOTÓK, RAJZOK, FILMFELVÉTELEK
A Kiállító biztosítja a Szervezőnek, hogy a promóció illetve dokumentáció céljából fotókat, rajzokat és filmfelvételeket készítsen a kiállított tárgyakról és ezeket megjelentesse.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A kiállító bárminemű követelését ajánlott levélben kell benyújtania a Szervezőhöz a kiállítás végét követő 14 napon belül. Kiállító ezt követően előterjesztett bárminemű követelése alaptalannak tekintendő, annak benyújtására a Kiállító nem jogosult. A jelentkezési ív kitöltésével Kiállító tudomásul veszi és magára nézve elismeri a jelen szerződésben meghatározott feltételeket, a vonatkozó törvényi és hatósági szabályozást, illetve minden további, ide illeszthető kikötést és szabályozást, mind saját magára, mind pedig a jelentkezési adatlapban kijelölt személyekre vonatkoztatva. A feltételek bárminemű megszegése esetén a Szervező jogosult arra, hogy figyelmeztetés nélkül bejelentse és végrehajtsa a Kiállító kizárását a kiállításról. Jelen megállapodás módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes.
Amennyiben e módosítás vagy kiegészítés előzetesen szóban történik, Feleknek azt utólag írásban is meg kell erősítenie. Kiállító a jelentkezési ív kitöltésével hozzájárul, hogy a kiállítókról szóló információk számítógéppel feldolgozásra kerüljenek, majd - elsősorban a kiállítás megvalósítása során - felhasználásra kerüljenek. A Szervező jogosult továbbá arra, hogy a Kiállítókkal kapcsolatos adatokat felhasználja saját marketing és reklámozás céljából, illetve, hogy továbbadja azokat a fenti célok megvalósítása érdekében
A szabályzatba nem foglalt kérdésekről a Ptk. törvényei rendelkeznek.

Kelt, Budapest, 2014. április

Tihanyról

Tihany története

A Balaton – Közép- Európa legnagyobb sekély vizű tava – tektonikai süllyedésekkel keletkezett, mintegy 25 ezer évvel ezelött. Ebbe nyúlik be a Tihanyi- félsziget, amely a tavat két medencére osztja. A mediterrán táj markáns képét a vulkanikus erők évmilliókkal ezelott alakították ki, amelyről napjainkban a két óriási méretű kalderra tanúskodik. E krátermaradványokban alakult ki a Balaton vízszintjénél magasabban fekvő két lefolyástalan tó, a horgászok kedvelt helye a Belső- tó, és a vízimadarak paradicsoma a Külső- tó. A vulkanikus utótevékenység során feltörő több mint száz gejzírkúpot formáltak a félsziget területén, közülük a legszebb az Aranyház, aminek fehér szikláit napfényben aranysárga zuzmó borítja.

A geológiai érdekességek mellett a ritka növények és állatok élőhelye is a félsziget, amit 1952-ben – Magyarországon elsőként – tájvédelmi körzetté nyilvánítottak. A félsziget területén feltárt régészeti leletek igazolják, hogy azt már az őskor óta emberek lakták. A bronzkor, a vaskor és a római kor népei különösen kedvelték ezt a víztől védet helyet. A rómaiak Lacus Pelsonak nevezték a Balatont, amelyben Tihanynál vízi átkelő hely is volt. A középkorban történt a mai Tihany település ősének a megalapítása, amikor 1055- ben I. András király itt építette meg a királyi család temetkezőhelyét és föléje monostort, amelybe bencés szerzeteseket telepített.
Ezzel vette kezdetét a bencés apátság élete. A 13. századtól az apátság konventje oklevelek kiállítására feljogosított hiteles hely (locus authenticus) volt.

A 16-17. századi török háborúk idején várrá alakított monostor elpusztult, de a 18. században barokk stílusban újjáépült, azóta a félsziget keleti ormán, a Balaton felett, Tihany ősi jelképe.
Néhány éve ismét a bencés szerzetesek a barokk apátság tulajdonosai és a Bencés Apátsági Múzeum fenntartói. Tihany nem csak a Balaton, de Magyarország gyöngyszeme is, az 1960-as évek óta hazai és külföldi turisták által tömegesen látogatott hely. Vonzereje elsosorban az apátsághoz kapcsolódó történelmi és kulturális emlékek, valamint az egyedülálló természeti környezet ötvözve a Balaton kínálta felüdüléssel.Levendula ház

A Levendula Ház Látogatóközpont minden korosztály számára élményt nyújtó módon mutatja be a Tihanyi-félszigetet. A vulkánok egykor dühöngő világát, s a később megszelídült táj harmóniáját. A tihanyi emberek és a természet évszázados együttélését, s ennek emblematikus kultúráját, a levendulatermesztést.

A Balaton - “ felvidéki Nemzeti Park honlapja
A Levendula Há¡z Látogatóközpont honlapja


Remetetelep (Barátlakások)

Az Óvár keleti oldalában, a sziklafalban a XI. – XIV. század között ortodox görög szertartású remeték vájták ki celláikat, kápolnájukat és ebédlőtermüket keleti típusú laura-rendszer szerint.
Ez a Kárpát-medencében, sőt Közép-Európában az egyetlen, aránylag épségben maradt remetetelep, helyi neve barátlakások. A remeteteleptől nem messze található Tihany egyetlen forrása, amit korábban Orosz kútnak, ma Ciprián-forrásnak hívnak.


Apáti templomrom

A tihanyi-félszigeten hajdan három településből a kettő Árpád-kori község – Újlak és Apáti – a török időkben elpusztult,helyüket és emléküket egy-egy templomrom őrzi. Az apáti templomrom a félsziget északi bejáratánál található, a XII. – XIII. sz.-ban épült, felújított állapotban megtekinthető.


Akasztó-domb

A hegy neve onnan ered, hogy Zsigmond király 1714-ben pallosjogot adományozott az apátságnak gonosztevők elfogására, elítélésére és kivégeztetésére. A bitófát ezen a helyen állították fel.
Az Akasztó-dombhoz kötődik a csak Tihanyban űzött halfogási mód a “látott hal”, a garda halászata. A hegytetőről a halászkompánia egy-egy tagja, a “hegyenjáró” figyelte a garda csapat vonulását, s jelzéseivel innen irányította a vízen várakozó hálóvetésre kész társait.


Nyársas-hegy

Az egykori középkori vár alatt lévő Nyársas-hegy nevét onnan kapta, hogy a vár katonái itt húzták karóba – nyársalták fel – a magyar lányokat rabló, parasztokat sanyargató törököket.


Kikötő

A Pisky sétányról megcsodálható a Balaton legszebb kikötője, a Káli Nagy Dezső tervei által 1909-1911 között épült karcsú ívű móló.


A templom és környéke

A keresztény uralkodók jogszokásának megfelelően 1055-ben I. András király monostort és családi temetkezőhelyet alapított Tihanyban. A monostori élet az 1500-as évek közepén szűnt meg, mivel a monostor helyén a törökök elleni védekezésül végvárat építettek, amit a törökök soha nem foglaltak el. A kuruc időkben lerombolt vár helyéről, alaprajzáról részletes leírás nincs, a Visszhang-domb és a templom közötti sétány őrzi Pisky István várkapitány nevét.
A monostor és az apátsági birtokok 1716-ban kerültek a Pannonhalmi Főapátsághoz, a mai monostor együttes építése 1754-re fejeződött be.


Visszhang

A Kálvária mellett keletre fekszik. A legrégibb balatoni útikalauzban, 1848-ban azt írják, hogy a füredi vendégek Tihanyba kirándulnak visszhangot hallgatni, mert a templom fala a Visszhangdombon gyorsan elkiáltott 15 tagú mondást is tisztán elismétli. A jeles költők által is megénekelt tihanyi Echo az 1960-as évektől fokozatosan gyengült, de szélmentes, csendes időben, különösen este ma is hűségesen ismétli szavainkat.


Kálvária


1926-tól kezdve néhány év alatt közadakozásból épült meg az ország legszebb XX. századi kálváriája. A Krisztus kínszenvedését és keresztútját jelképező, feliratos és bronz domborműves kőből készült stációit, sztéléit, a történelmi Magyarország vármegyéinek és szabad királyi városainak nevében állították fel. A délre lejtő domboldal tetején épült fel Krisztus kőkeresztje, háttérben pedig gejzírites mészkőtömbökből épített “hármas halom” és IV. Károly magyar király bronztáblája. A Kálvária építményeit 1960-ban leromboltatták.

Újlaki templomrom


A félsziget déli csúcsánál, révhez közeli egykori révészfalu emlékét őrzi a templomrom, az egyenes záródású szentély fala ma is áll.


Halomsírok

Az Óvár déli lejtőjén – az autóparkoló helyén és a környékén – a földvár fejedelmeinek sírjai fölé mészkőből és földből több méter magas halmot emeltek. A halomsírok egy részét az 1970-es évek elején feltárták, a hamvasztásos sírokban agyagedények cserepeit,bronz ékszermaradványokat és megszenesedett búzaszemeket találtak.

Óvár

Az Óvár nevű hegy ovális alaprajzú földsáncrendszere a bronzkor végén és a korai vaskorban épült fel. Ez a Balaton-vidék legépebben fennmaradt és legnagyobb földvára. Háborús körülmények között a környék népének biztos menedékhelye, s egyben fejedelmi székhelye is volt.

Copyright © 2017 ARTplacc